Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Kvalitātes garantija

Mūsu augstākā prioritāte ir lingvistiski un stilistiski korekti tulkojumi. Eiropas kvalitātes standarta DIN EN 15038 vadlīnijas ir pamats mūsu kompānijas nodrošinātajai augstai darba izpildes kvalitātei. Mūsu projekta menedžments ietver sekojošus faktorus:

 • Gādāt par sagatavošanas procesu
 • Izstrādāt izpildes grafiku
 • Koordinēt visas projektā iesaistītās grupas darbu
 • Izveidot saziņas koordināciju starp visām procesā iesaistītajām pusēm, tai skaitā – klientiem
 • Instruēt tulkotājus un tulkus
 • Instruēt korektorus
 • Iniciēt tālākos pasākumus (kā piemēram, DTP), kur tas ir nepieciešams un vēlams
 • Pārraudzīt un kontrolēt gala produktu
 • Iesniegt gatavo projektu

Mūsu tulki un tulkotāji strādā tikai savā dzimtajā valodā un viņiem ir vairāku gadu garumā izstrādāta un pilnveidota profesionālā pieredze attiecīgās specialitātes jomā. Mūsu komandā ir akreditēti tulki un starptautiski atzītu tulku un tulkotāju biedrības locekļi. Daudzi no mūsu darbiniekiem ir zvērināti, kas nozīmē, ka mēs spējam nodrošināt arī sertificētu dokumentu profesionālu un nepārprotamu tulkojumu. Mēs strādājam ciešā saskarsmē ar katru mūsu komandas biedru, kas garantē to, ka jūsu pasūtījums tiks iztulkots ātri, precīzi un droši. Mūsu kvalitātes garantijas sistēma nodrošina jūsu pasūtījuma apstrādi vairākos posmos, tai skaitā, gala produkta daudzpusēju korekciju un pārskatīšanu – līdz ar to, jūs saņemsiet tulkojumu maksimāli perfektā izpildījumā un kvalitātē.

Piebilde klientiem

Lai jūsu pasūtījums tiktu izpildīts ātri, efektīvi un precīzi, mēs būtu pateicīgi par jebkādu papildus informāciju, kas varētu mums šajā procesā palīdzēt (piemēram, informācija par jūsu kompāniju, jūsu darbības sfēras vai produkcijas apraksts). Šī informācija palīdzēs mūsu tulkiem un tulkotājiem attiecīgi sagatavoties pirms pienākumu uzsākšanas, kā arī dos viņiem iespēju paplašināt redzesloku tieši jūsu darbības sfērā, kas, darba izpildes gaitā, tiks izmantots, lai precīzi un adekvāti izmantotu specifisko terminoloģiju un stilu.

Ja jūsu kompānijas darbības ietvaros jau ir izstrādāta terminoloģiskā bāze, mēs būtu pateicīgi, ja jūs to mums atsūtītu līdz ar tulkojamo dokumentu. Jebkura veida materiāli, kuri satur norādījumus vai papildus informāciju (piemēram, vārdnīcas vai iepriekšējie tulkojumi šajā jomā) palīdzēs mums niansēti precizēt tulkojumu, nodrošinot lingvistiski perfektu izpildi.

Lūdzam jūs arī sniegt mums sekojošu informāciju:

 • Vēlamā valodas kombinācija (piemēram, vācu > angļu (britu vai amerikāņu) valoda)
 • Valsts, kurai tulkojums ir paredzēts (piemēram, angļu valoda: Kanādai vai ASV)
 • Vai tulkojumam ir jābūt sertificētam (piemēram, iesniegšanai valsts institūcijās)
 • Īpašie nolūki/mērķi/uzdevumi (piemēram, plašāka marketinga vai kompānijas iekšējie mērķi)
 • Formatēšanas un pārveidošanas prasības
 • Kontaktinformācija, ja satura dēļ rodas neskaidrības vai šaubas
 • Formāts, kādā jūs vēlaties saņemt tulkojumu