Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Lokalizācija

Viens no būtiskākajiem tulkošanas elementiem ir informācija par tulkojuma mērķa valsts kultūru un lingvistiskām īpatnībām. Process, kad teksts tiek piemērots šādām nacionālām īpatnībām, tiek saukts „lokalizēšana”. Lokalizācijas galvenais uzdevums ir pārskatīt tos satura un stila aspektus, kuri konkrētajā mērķa valstī varētu būt uztverti nekorekti vai neatbilstoši, tādā veidā radot pārpratumus.

Tātad, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību starptautiskajā tirgū, ir nepieciešama detalizēta informācija par vietējām īpatnībām, apstākļiem un raksturīgām iezīmēm. Lingvistiskā līmenī jūs mūsos esiet atraduši ideālu partneri, jo mēs spējam garantēt, ka jūsu iesniegtais teksts tiks izvērtēts ne tikai lingvistiski, bet arī apstrādāts, ņemot vērā kultūras un tradīciju īpatnības, kuras pastāv attiecīgajā valstī. Jūs varēsiet šķērsot robežas ar pareizo trumpi kabatā.

Veiksmīga lokalizācija ietver pielāgošanos sekojošiem aspektiem:

  • Valodas metaforas un tropi
  • Kolorītums
  • Datuma un laika formāti
  • Mērvienību un lielumu sistēma
  • Jebkuras pamatzināšanas, par kuru eksistenci var arī nezināt

Sadarbojoties ar mūsu nacionālajiem tulkiem un tulkotājiem, kuri lielākoties strādā savas izcelsmes valstīs, mēs garantējam, ka jūsu tekstā netiks zaudēta neviena ekspresija un satura precizitāte būs maksimāli strikta, tādējādi veidojot mūsu tulkojumu pēc iespējas savietojamāku ar mērķa valsts raksturīgākajām iezīmēm un īpatnībām.