Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Desktop Publishing

Sammanställning och layout för publikationer på främmande språk innebär speciella utmaningar för varje grafisk designer, speciellt när texten inte skrivs med västerländska bokstäver och läses från andra hållet. Genom dagliga kontakter med ett stort antal språk- och dokumenttyper, har våra DTP-medarbetare samlat på sig stor erfarenhet inom området och de klarar denna typ av utmaning utan problem.

Dokumenten hanteras i klassiska program för DTP i Windows- och Mac OS-operatörssystem. Vi producerar dokument i format som inte ger några formaterings- eller konverteringsproblem vid senare tryckning. Vårt team hjälper dig gärna att skapa en optimal grafisk design för dina dokument som ger dig det resultat du planerat för den slutliga tryckta produkten.

Lämpligt program väljs enligt de kriterier som du har satt upp (t.ex. omfattning, bildinnehåll, antalet färger, layout, tryckkvalitet, hur ofta ändringar görs, målspråk eller eventuell ytterligare hantering). Våra DTP-medarbetare väljer den lämpligaste lösningen för din beställning från alla de möjligheter vi erbjuder.

Antingen du vill ersätta texten i grafiska filer och bildfiler eller skapa en helt ny layout är de filer vi levererar till dig på alla sätt klara för tryck.

Program

Val av rätt program och lämpligt filformat är mycket viktigt för ditt DTP-projekt så att en optimal utgångspunkt för förpresstadiet. Tilti Systems erbjuder en mängd olika möjligheter.

Våra standardprogram för PC och Mac är bl.a.:

AutoCAD, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe FireWorks, Adobe RoboHelp, CorelDraw, CorelPhotopaint, Corel Ventura, Macromedia Freehand, QuarkXPress och givetvis alla Microsoft Office-programmen (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher).

Vi levererar filer som är klara för tryckning:

  • i källformatet från DTP-systemet
  • som PDF-fil
  • som PostScript-fil (separerad eller i fyrfärgstryck)

Målformat

Våra DTP-medarbetare hjälper dig gärna med den professionella grafiska designen för ditt dokument. Allt som krävs är att du skickar din text med tillhörande grafiskt material (min. upplösning 300 dpi).

Om våra översättningar ska sättas in i befintliga grafiska filer (InDesign, QuarkXpress, PageMaker etc.), ber vi dig skicka originalfilen till oss. Det har ingen betydelse om originalfilerna är gjorda i PC eller i Mac. Innan du skickar filerna, ber vi dig kontrollera att all grafik har bäddats in ordentligt i filerna. Om enstaka typsnitt inte kan överföras, rekommenderar vi att du även skickar en PDF-fil till oss eller utskrift samt originalfilen.

Beroende på hur filerna ska användas, sker leverans i följande format: Förpresstadiet:

  • För förpress levererar vi vanligtvis dina dokument i högupplöst PDF-, EPS- eller TIF-format. Då kan du antingen trycka eller enkelt visa dessa format, även om du inte har speciella typsnitt.
  • I ditt DTP-progamformat: Om filen vi skapar ska levereras i samma format som din originalfil (QuarkXPress, InDesign osv.), ber vi dig att i förväg tala om för oss vilken plattform du använder (PC eller Mac) och vilken version av ditt DTP-program du använder. På så sätt försäkrar du att ditt system eller DTP-program stödjer det språk du önskar och att du kommer att kunna använda filen direkt utan ytterligare modifieringar.