Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Kvalitetssäkring

Språkligt och stilistiskt perfekta översättningar är vår högsta prioritet. Riktlinjerna i europeisk kvalitetsstandard DIN EN 15038 ligger till grund för de högkvalitativa arbeten som våra kontor levererar. I projektledningen hos oss ingår att:

 • Ta hand om den förberedande hanteringen
 • Göra upp en tidsplan
 • Koordinera aktiviteter med alla som tar del av projektet
 • Skapa ett kommunikationsnät för alla som är inblandade i processen, inklusive kunden
 • Ge instruktioner till översättaren
 • Ge instruktioner till korrekturläsaren
 • Initiera ytterligare steg (såsom DTP – datorstödd publicering) där sådana krävs och önskas
 • Bevaka och kontrollera slutprodukten
 • Leverera projektet

Våra medarbetare översätter enbart till sina modersmål och de har många års yrkeserfaren-het inom sina respektive specialområden. I vårt team ingår auktoriserade översättare och medlemmar i internationellt erkända översättar- och tolkföreningar. Många av våra medarbe-tare är också auktoriserade av domstol, vilket innebär att vi även kan erbjuda bestyrkta do-kumentöversättningar. Vi har ett nära samarbete med varje enskild medlem i vårt team vilket garanterar att din beställning hanteras snabbt och noggrant. Vårt kvalitetsgarantisystem ga-ranterar att slutprodukten har gått igenom en korrigerings- och revideringsprocess i flera steg för att den ska uppnå högsta möjliga kvalitet innan den överlämnas till kunden.

INFORMATION TILL KUNDER

För att försäkra att era beställningar hanteras snabbt, effektivt och noggrannt är uppgifter som kan ge stöd för uppgiften (såsom information om ert företag, bransch eller produkter) av yttersta vikt. Dessa uppgifter hjälper våra översättare när de förbereder arbetet och ger dem en bättre känsla för vad som är lämpligt att använda i texten vad gäller stil och innehåll.

Om ni redan har tagit fram en specifik företagsterminologi, ber vi er att sända den tillsammans med dokumenten som ska översättas. All slags referensmaterial (såsom ordlistor eller till och med tidigare översättningar inom ett liknande område) hjälper oss att finjustera våra översättningar till språklig perfektion för ditt företag.

Vi ber er även att skicka med följande:

 • önskad språkkombination (t.ex. tyska > brittisk-engelska eller amerikansk-engelska)

 • landet där översättningen ska användas (t.ex. för engelska: Kanada eller USA)
 • om översättningen ska vara bestyrkt (t.ex. om den ska skickas vidare till myndighet)
 • det specifika syftet (t.ex. markandsföring eller interna ändamål)
 • ev. krav på formatering och konvertering
 • kontakt(er) för eventuella frågor om innehållet
 • det format i vilket slutprodukten ska levereras