Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Lokalisering Av Webbsidor

Genom ett komplett sortiment av tjänster för lokalisering av webbsidor hjälper Tilti Systems sina kunder att lyckas på den globala marknaden genom att anpassa deras webbsida till önskat språk. Vår hantering garanterar att den slutliga produkten är språkligt, funktionellt och kulturellt felfri.

Lokalisering av webbsidor medför separata och tydliga arbetsflöden för anpassning av resurs- och innehållsfiler liksom grafik, multimedia, bilder, ikoner och klient- och serverskript. Dessa separata processer måste koordineras så att största kostnadseffektivitet, minskad tid-till-marknaden och bästa överensstämmelse i slutprodukten uppnås.

Vi använder oss av bästa praxis och senaste teknik för att underlätta, och när det är möjligt, automatisera alla stegen i lokaliseringsprocessen. Kvalitet byggs in i varje steg i processen – från att först identifiera och göra utdrag av lokaliserbara delar till översättningsbara format – till att organisera om och testa översatta versioner.

Denna process omfattar långtgående procedurer för lokaliseringens kvalitetsgaranti. Alla lokaliseringsprojekt för webbsidor utförs med ett jämnt, kvalitetscentrerat arbetssätt. Kvalitets- och arbetsflödesprocesser kan enkelt anpassas och integreras med befintlig infrastruktur och system hos kunden. Våra projektlednings- och lokaliseringsteam deltar i alla stegen i lokaliseringsprojektet och kontrollerar varje aspekt i processen enligt våra kvalitetsförsäkringsprocedurer. Resultatet blir inget mindre än en toppmodern webbsida vad gäller språkkvalitet och funktionalitet.