Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Lokalisering

En viktig aspekt att ta hänsyn till inom översättningar är de kulturella och språkliga särdragen i det land där översättningen ska användas. Processen med att anpassa en text enligt dessa särdrag brukar kallas “lokalisering”. Först och främst handlar lokalisering om aspekter på innehåll och stil som kan anses stötande i ett annat land och som därmed kan leda till missförstånd.

Detta betyder att för att vara framgångsrik på den internationella marknaden, krävs detaljerad kunskap om lokala förhållanden. Inte minst vad gäller den språkliga nivån har du hittat den perfekta partnern i oss. Vi garanterar att din text problemfritt anpassas till dessa kulturspecifika särdrag, så att du kan vara säker på att rätt ton anslås över alla gränser.

Framgångsrik lokalisering innehåller främst anpassning av:

  • Metaforer och talesätt
  • Färgsymbolik
  • Datum- och tidsformat
  • Enheter för mått och kvantiteter
  • Ev. bakgrundskunskap som inte nödvändigtvis kan förutsättas finnas

Tack vare att våra infödda översättare främst arbetar i sina hemländer, kan vi garantera att din text inte förlorar något av sin mening eller exakthet i det land där texten ska användas.