Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Översikt

Tilti Systems lägger största vikt vid den professionella hanteringen av beställningar för översättningar inom de flesta specialistområden och språk. Tekniska, juridiska, finansiella eller vetenskapliga texter av alla slag är i trygga händer hos Tilti och de hanteras snabbt och professionellt av vårt internationella nätverk av översättare. På förfrågan kan vi även erbjuda simultan- eller konsekutivtolkar för era konferenser, fackmässor eller affärsförhandlingar.

Leveranstiden är vanligtvis flexibel, även om den beror på textens längd och i vilket format den ska levereras.

Vi översätter till mer än 50 språk, inklusive alla öst- och västeuropeiska språk, nord- och sydamerikanska språkvarianter, liksom ett stort antal språk från Asien, Mellanöstern och Fjärran Östern.

Låt oss bara veta vilka språkkombinationer du önskar, önskat filformat samt i vilket medium slutprodukten ska användas. Alla filer som du lämnar till oss behandlas med absolut integritet och sekretess.